Sita łukowe

Sito łukowe dla różnych gałęzi przemysłu:

Sito szczelinowe łukowe z napływem grawitacyjnym służy do rozdziału cząstek stałych od cieczy. Filtrowane medium podawane jest grawitacyjnie lub za pomocą pompy do skrzyni wlewowej z przelewem, poprzez który wypływa stycznie na sito szczelinowe. Zadaniem skrzyni wlewowej z przelewem jest równomierne rozprowadzenie filtrowanego medium na całej szerokości sita. Zasadnicza część zanieczyszczeń zostaje oddzielona od wody już w górnej części sita. Cząstki zanieczyszczeń zatrzymanych przez sito zsuwają się po powierzchni sita do szuflady odbiorowej frakcji nadsitowej. Jednocześnie usuwana jest z nich pozostała część wody poprzez szczeliny sita. Gromadzące się w dolnej części sita zanieczyszczenia spadają stopniowo z sita, a filtrat odpływa króćcem odpływowym na zewnątrz.