Biofiltry

Kontenerowy modułowy Biofiltr zintegrowany z płuczką:

Kontenerowy modułowy biofiltr zintegrowany z płuczką zbudowany jest na bazie kontenera magazynowego. Kontener od środka zabezpieczony jest środkiem odpornym na działanie agresywnego środowiska. W w/w kontenerze wydzielone jest szczelne, zabudowane z płyt polipropylenowych pomieszczenie na płuczkę wodną lub chemiczną ? I etap dezodoryzacji oraz pomieszczenie biofiltra z złożem biologicznym – II etap dezodoryacji.

Powietrze poprocesowe z poszczególnych gałęzi przemysłu kierowane jest na płuczkę wodną lub chemiczną (w zależności od składu chemicznego gazów procesowych) poprzez króciec przyłączeniowy. I etap dezodoryzacji gazu procesowego odbywa się za pomocą cieczy obojętnej, kwaśnej lub zasadowej, które to medium podawane jest do instalacji tryskaczowej za pomocą pompy obiegowej. Dodawanie reagentów do cieczy recyrkulacyjnej odbywa się za pomocą pompy dozowania.

Po I etapie procesu dezodoryzacji na płuczce, następnie powietrze kierowane jest pod podłogę technologiczną biofiltra, gdzie rozpoczyna się II etap dezodoryzacji. Powietrze rozprzestrzenia się komorze rozprężnej, a następnie przechodzi przez złoże biologiczne ku górze do komina wylotowego. Złoże biologiczne w celu utrzymania odpowiedniej temperatury zraszane jest sukcesywnie wodą z sieci wodociągowej.

W zależności od wydajności wentylatora powietrza procesowego, wielkość kontenerowego modułowego biofiltra zintegrowanego z płuczką dobiera się indywidualnie.